Về vấn đề bản quyền

Toàn bộ nội dung của trang Web này bao gồm chữ, hình ảnh, dữ liệu âm thanh, chương trình...(sau đây gọi chung là nội dung) thuộc về chúng tôi hay tác giả gốc
Những nội dung này không được sử dụng vào mục đích cá nhân nằm ngoài phạm vi pháp luật cho phép.
Mọi hành động như sao chép, sửa đổi, tái bản, mua bán, xuất bản, mà không được sự cho phép của chúng tôi cũng như tác giả, vi phạm luật bản quyền, vi phạm pháp luật khác đều bị cấm.

Về thương hiệu

Tất cả các nhãn hiệu, logo, tên thương mại trên trang web này là tài sản của chủ sở hữu của chúng tôi hoặc các quyền cá nhân.
Ngoại trừ các quyền mà luật về nhãn hiệu và luật pháp cho phép, những hành vi vi phạm khác đều bị cấm sử dụng.

Từ chối trách nhiệm pháp lý

Liên quan đến tất cả các thông tin đăng tải trên trang Web này chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu trong quá trình sử dụng bị gặp vấn đề, mất mát, thậm chí gặp rắc rối.
Chúng tôi có thể thay đổi, sửa chữa, bổ xung, hoặc gỡ bỏ cấu hình trang Web, điều kiện sử dụng, URL, nội dung vào bất kỳ lúc nào với bất kỳ mức độ và cách thức nào mà không cần thông báo trước.
Chúng tôi có thể tạm dừng hoặc ngưng hoạt động trang Web này bất cứ lúc nào.
Ngoài ra chúng tôi có thể thay đổi điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.

Những điều nghiêm cấm

Khi sử dụng trang Web này, những hành vi dưới đây đều bị cấm.
Các hành vi can thiệp và cản trở hoạt động bình thường của trang Web này.
Người sử dụng hoặc bên thứ 3 gây phiền hà, bất lợi, thiệt hại.
Người sử dụng hoặc bên thứ 3 có các hành vi như xâm phạm đến tài sản, bảo mật.
Các hành động trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội hoặc gây lo ngại khác.
Các hành động vi phạm pháp luật, các quy định hoặc gây lo ngại khác.
Ngoài ra các hành động mà chúng tôi cho là không phù hợp.

Liên kết trang Web

Đối với các liên kết từ trang web này, trang web được liên kết chịu sự quản lý và trách nhiệm của mỗi nhà khai thác và chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung. Ngoài ra chúng tôi không chịu trách nhiệm khi sử dụng chúng nếu nảy sinh các vấn đề hoặc thiệt hại.
Các nội dung và liên kết trang Web không có nghĩa là chúng tôi đề xuất, cũng như không có mối quan hệ đặc biệt nào.

Về việc xử lý các thông tin cá nhân

Về thông tin của quý khách hàng liên lạc với chúng tôi qua e-mail hoặc form trên trang Web, chúng tôi sẽ quản lý một cách chặt chẽ. Trừ khi có yêu cầu của cơ quan điều tra thực thi pháp luật, chúng tôi không tiết lộ cũng như cung cấp cho bên thứ 3.

Tuân thủ pháp luật

Sử dụng, giải thích và áp dụng các điều khoản, ứng dụng trên trang Web này, nếu không có cài đặt ứng dụng riêng, sẽ tuân thủ theo pháp luật Nhật Bản.