Trang Web http://s-eikodo.vn, là trang Web được lập ra với chính sách bảo mật phù hợp trong việc sử lý thông tin cá nhân được quyết định bởi công ty Suzuki Eikodo

 1. Định nghĩa thông tin cá nhân

  “Thông tin cá nhân” là những thông tin về tên, ngày tháng năm sinh hoặc là những ghi chép, mô tả, con số đặc trưng cho từng cá nhân mà dựa vào đó có thể nhận biết được cá nhân đó bao gồm cả những thông tin mà nếu chỉ dựa vào đó không đủ để xác định nhưng có thể dễ dàng kết hợp đối chiếu với các thông tin khác để nhận biết được cá nhân đó.

 2. Thu thập thông tin cá nhân

  Mua hàng trên trang Web này, thông tin cá nhân của quý khách sẽ được chúng tôi thu thập. Thông tin cá nhân được sử dụng dựa trên sự công bằng trong khuôn khổ pháp luật.
  Thông tin cá nhân được thu thập theo các mục dưới đây:

  a) Tên, phiên âm tên
  b) Số điện thoại
  c) Địa chỉ e-mail
  d) Địa chỉ
  e) Lịch sử nội dung giao dịch trên trang Web
  f) Xác định thông tin cá nhân bằng cách kết hợp các thông tin cụ thể trên
 3. Sử dụng thông tin cá nhân

  Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của quý khách khi được yêu cầu gồm những điều dưới đây:

  a) Trả lời yêu cầu
  b) Thông báo từ trang Web
  Trag Web nay không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ngoại trừ những điều dưới đây:
  a) Dựa trên quy định pháp luật, khi phải cung cấp thông tin cho cơ quan, tổ chức chính phủ, người nhận hàng khi cần thiết.
  b) Trường hợp cần thiết để bảo vệ tính mạng, thân thể hoặc tài sản của người mua khi gặp khó khăn trong việc nhận được sự đồng ý của người đó.
  c) Trao đổi thông tin cá nhân của công ty quản lý Web với công ty liên quan khác.
 4. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

  Quản lý an toàn thông tin cá nhân của quý khách khi cung cấp cho chúng tôi là công ty cung cấp dịch vụ mà tính hợp lý, tính tổ chức, tính vật lý, con người, tính kỹ thuật được sử dụng bằng các biện pháp thích hợp nhằm tránh xâm nhập trái phép vào dữ liệu cá nhân, giả mạo thông tin, rò rỉ thông tin. Thực hiện các xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan.

 5. Chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân

  Thông tin cá nhân của quý khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi mà muốn chỉnh sửa hay xóa xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Ngoài ra tại Menu “Tài khoản của tôi” của trang Web này quý khách có thể tự chỉnh sửa được thông tin.

 6. Sử dụng Cookie

  Để cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng, chúng tôi có sử dụng cookie nhưng không nhằm mục đích thu thập thông tin cá nhân, không ảnh hưởng đến sự riêng tư của khách hàng.
  Ngoài ra, nếu bạn không muốn chấp nhận cookie (cookie), bạn có thể thay đổi trong cài đặt trình duyệt của bạn.
  ※ Cookie , là những thông tin gửi từ máy chủ đến trình duyệt trong máy tính của bạn, và được lưu trữ trong đĩa cứng của máy tính mà bạn đang sử dụng.

 7. Địa chỉ liên lạc

  Xin vui lòng điền vào Form liên lạc

 8. Chính sách bảo mật thay đổi

  Thay đổi thông tin cá nhân, thay đổi mục đích sử dụng, hoặc khi thực hiện các quy định thay đổi việc bảo vệ liên quan đến thông tin cá nhân, sẽ được công bố thay đổi trên trang Web này.